hipnoz kursu, ankara, istanbul, izmir, bursa, samsun, adana, antalya

M+ Psikoterapi Eğitmen Ekibi

Prof. Dr. Atilla Soykan (Psikiyatrist)

Doç. Dr. Çiğdem Soykan (Klinik Psikolog)

Dr. Psk. Filiz Özekin Üncüer (Klinik Psikolog)

Devamını Okuyun.. »

Bilişsel-Davranışçı Hipnoterapi Sertifika Programı

 • Kanıta Dayalı Bilişsel-Davranışçı Hipnoterapi Sertifika Programı, Londra'da tamamladığımız “The UK College of Hypnosis and Hypnotherapy” diploma programı model alınarak kendi deneyim ve bilgilerimiz çerçevesinde uyarlanarak hazırlanmıştır.

  Kursta, temel bilişsel-davranışçı teknikler ve bu tekniklerle bütünleştirilebilecek şekilde hipnoterapi yapma becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.

  Kurs,

  • 1. Basamak: Hipnoterapi (40 saat)
  • 2. Basamak: Davranışçı Terapi (64 saat)
  • 3. Basamak: Bilişsel Terapi (64 saat)

  olmak üzere üç temel modülden oluşmaktadır. Bir çok hastalığın tedavisindeki etkinlikleri daha önceden ayrı ayrı gösterilmiş üç terapi yönteminin (hipnoterapi, bilişsel terapi, davranışçı terapi) "farkındalık" temelli yaklaşımlarla birleştirilmesi, ayrı kullanımlarına kıyasla terapi etkinliğini daha da artırmaktadır.

  "Bilişsel Davranışçı Hipnoterapi Sertifikası" alabilmek için modüllerin sırasıyla tamamlanması gerekmektedir. Tamamlanan her modül sonunda o modüle ait sertifika ayrıca verilecektir. Eğitimde standart yapıya sahip hazır metinler kullanılmakta ve katılımcının kendi başına ilgili tekniği kullanma deneyimi artana kadar, istediği tekniği metin üzerinden uygulayarak psikoterapi yapması hedeflenmektedir. Kursta teorik eğitimin yanı sıra, grup uygulamaları ve ikili pratik uygulamalar ile katılımcıların psikoterapi’yi deneyimleyerek öğrenmeleri de amaçlanmaktadır.

  Devamını Okuyun.. »

  Hipno-BDT Eğitimlerinden Bazı Kareler
 • hipnoz teori

  Hipnoterapi Modülü Kurs-1, Teorik Kısım, Karadeniz

 • hipnoz uygulama

  Kendine Güven Hipnozu İkili Uygulama, Ayder Yaylası

 • hipnoterapi uygulama

  Elman Hızlı İndüksiyon Pozitif Regresyon İkili Uygulama, Ankara

 • hipnoterapi indüksiyon

  Kendini Affetme Hipno-BDT Metni İkili Uygulama, Samsun


 • Hipno-Meditasyon Bireysel Farkındalık Kursları

 • hipnoterapi kurs

  Bireysel Farkındalık Kurslarımız, yaşam kalitesini ve strese dayanıklılığını artırmak isteyen bireyler içindir..

  Kendinize bir soru sorun; dün kendinizi nasıl hissediyordunuz? İyi mi, orta mı, kötü mü?

  Bir cevap verebildiğinize göre ‘ne kadar iyi hissetiğimizin’ bir birimi olmalıdır. Araştırmalar, bir gün 24 saatten oluştuğuna ve aklımızın bir çalışma hızı olduğuna göre, bir gün içinde aklımıza gelebilecek şeylerin, düşüncelerin, görüntülerin, anıların vb. belirli bir sayıda olduğuna işaret etmektedir.

  Nobel ekonomi ödülü sahibi Kahneman her gün negatif, pozitif ve nötr duygular/ düşüncelerden oluşan 20 000 an yaşadığımızı belirtir. Losada oranı olarak da bilinen formül ise gün içinde hissettiğimiz negatif duyguların pozitif duygulara oranının kendimizi nasıl hissettiğimizi belirlediğini ileri sürer. Eğer olumsuz olanların sayısı fazla ise kendimizi kötü hissederken, olumlu olanların sayısı çok fazla ise kendimizi iyi hissederiz. Dahası, dün üstünde kafa yorduğumuz şeyler, % 90-95 oranında önceki günle aynıdır; yani, çoğu kez aynı şeyler bizi iyi yada kötü hissettirir.

  İyi hissetmenin formülü=

  • Olumlu duygularda artış
  • Genel yaşam memnuniyetinde artış
  • İlgi alanı ve boş vakitler memnuniyetinde artış
  • Olumsuz duygularda azalma

  Devamını Okuyun.. »


 • Hipnoterapi Hakkında Genel Bilgilendirme

 • hipnoterapi egitim

  Hipnoz, dikkatin belli bir fikre/düşünceye odaklanması, dış uyaranlara olan ilginin azalması ve ilk başta telkin edilen düşünceye uygun bir tepkinin verilmesi olarak tarif edilebilir. Hipnoz benzeri durumlar günlük yaşantımızda sık sık başımıza gelir; örneğin, film seyrederken korkmamız ve bunun fizyolojik belirtilerini göstermemiz, araba kullanırken kaptırıp kendimizi hiç fark etmeden gittiğimiz yerde bulmamız, hipnoz benzeri bilinç durumlarıdır. Basit bir benzetmeyle hipnoz, film izlemeye benzer. Bir filme gittiğimizde, senaryo, bizim o ortamda hissetmemizi sağlayacak şekilde planlanır. Bu filme kaptırdığımızda; dikkat “filme” odaklanmıştır, dış uyaranları algılamamız ve ilgimiz azalır, filmde olanları içimizde canlı bir şekilde hissederiz, indüklenen (telkin edilen) duygu veya düşünceye uygun tepki veririz, ama bunların gerçek değil, bizim zihnimizde canlanan şeyler olduğunu hep biliriz.

  Hipnoterapi doğal oluşabilen bir durumun tedavi amaçlı kullanımıdır. Psikolojik ve duygusal problemler çoğunlukla yararsız-olumsuz düşünceler ve imajinasyonlar nedeniyle ortaya çıkar; hipnoterapi bu olumsuz düşüncelerin yerine yararlı-olumlu fikirleri canlandırma –telkin etme- yöntemiyle kişinin istediği yönde değişmesini destekler. Hipnoterapi esnasında bireyde telkin yöntemi ile güçlü yaşantılar oluşturularak, bu deneyim sırasında telkin edilen yararlı-pozitif duygu, düşünce ve davranışların günlük hayata aktarılması amaçlanır...

  Devamını Okuyun.. »


  Hipnozun, Bilişsel ve Davranışçı Terapi'de Kullanımı

 • Hipno-BDT kapsamında hipnoterapi, daha çok iyi hissetmeyi arttırma aracı olarak kullanılır. Hipno-BDT açısından bakıldığında, birey kendi kendine imajinatif negatif telkinler vererek, negatif oto-hipnoz yapar ve kötü hisseder; hipnoterapist, bireyin oto-hipnoz ile yarattığı senaryoyu, telkin ve hipnotik zihin yapısı oluşturarak yeni ve pozitif bir senaryoyla değiştirir.

  Bilişsel-Davranışçı Hipnoterapi’de, kişinin tehdit algısı karşısında aklına otomatik gelen negatif imajinasyonun, hipnotik zihin yapısı oluşturularak bilişsel yöntemlerle sorgulatılması ve terapötik telkinlerle yeni ve rasyonel senaryonun imajine edilerek alt-bilince yerleştirilmesi hedeflenir. Hipnotik zihin yapısının oluşturulması sadece çok hafif bir indüksiyon ile de yapılabildiğinden klasik hipnoterapi’ye göre Hipno_BDT’nin uygulama alanı çok daha geniştir.

  Devamını Okuyun.. »

 • Eğitimi Tamamlayanların Görüşleri

  • "Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimiyle hipnoterapi kuram ve uygulamalarının entegrasyonunu merak edenler detaylı öğrenmek ve klinik uygulamalarda kullanmak isteyenler için alandaki en iyi eğitim olduğunu düşünüyorum. Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini daha önce almış ya da kullanan meslektaşlarımın klinik becerilerini/uygulamalarını pratiğe dökmeleri için uygun olduğunu düşünüyorum.."

   Psk. Merve Erdoğan, Psikolog-Aile Danışmanı
  • "Çok yararlı bir kurs, şiddetle tavsiye ederim. Genel teorisi, bilimsel tabanı, bir çok psikoterapi yaklaşımı hakkında bilgi sunması ve beceri öğretme-uygulamaya yönelik olması.."

   Doç. Dr. Önder Kavakçı, Psikiyatrist
  • "Terapide kullanılabilecek çok önemli araçlar kazandıran bir kurs. Katılacakların çok fayda sağlayacaklarını düşünüyorum. Hem klinik beceri hem kişisel gelişim için kesinlikle çok faydalı bir program.."

   Uzm. Psk. Emel Yamaç, Psikolog
  • "Hipnoz genelde uzak durduğum bir alandı ve kursa başlarken kaygım vardı. Kursta ise öncelikle kendim rahatladım, sonra da uyguladığım YAB, OKB hastalarımda çok belirgin değimler olduğunu gözledim.."

   Uzm. Dr. Gülay Oğuz, Psikiyatrist
  • "Meslektaşlarıma öneririm, öncelikle bu kursta öğrendiklerim kendi hayatım için oldukça yararlı oldu, rahatlama, gevşeme ve odaklanma konularında yararlı şeyler öğrendim. Bu terapi yöntemini hastalarımda uygulayabileceğimi ve hastalarıma faydalı olabileceğini düşünüyorum.."

   Dr. Özlem Çıtak, Psikiyatri Asistanı
  • "Türkiye'de böyle bir eğitim programının varlığı gurur verici . Kendisiyle ve farkındalığıyla ilgili yol almak isteyenler ve hasta-danışanlarıyla pratik uygulamalarla büyük gelişim sağlamak amacında olanlar için kaçırılmayacak bir deneyim..Bilimsel, güncel ve etkili bilgilerin harmanlandığı bir kurs. "An"ın "farkındalığın" bilince taşındığı enfes bir yolculuktu benim için.."

   Uzm. Dr. Deniz Şimşek, Psikiyatrist
  • "Hipno-BDT kursu hem kuramsal hem de pratik yönüyle aslında pek de bilgi sahibi olmadığımız bir alanda yeni bir bakış açısı kazandırdı. Dinamik, enerjik bir eğitim ekibinin olması motivasyon ve verimliliği yüksek tutuyor. Pratik uygulamaya yeterli zaman ayrılmış olması ve birebir geribildirim verilmesi kendimizi geliştirmek adına faydalı oldu. Teşekkür ederim.."

   Dr. Safiye Zeynep Tatlı, Psikiyatri Asistanı
  • "Diğer yaklaşımlardan farklı olarak yalnızca bozuk olanı düzeltmek değil aynı zamanda kişinin iyi hissetmesini de sağlayan bir eğitim programı. Bu anlamda uygulanabilirliği daha pratik ve geniş bir perspektif..""

   Uzm. Dr. Özge Şahmelikoğlu Onur, Psikiyatrist
  • "Sadece eğitsel anlamda değil kişinin kendisine dair farkındalığını da arttıran çok keyifli bir kurstu. Hipnoterapinin pratik uygulamadaki hızlı ve net etkinliğini hem kursta kişisel olarak deneyimleyerek hem de klinik pratiğimde gözlemlemek motive ediciydi.."

   Uzm. Dr. Makbule Esra Koçak, Psikiyatrist

  Diğer Yorumları Okuyun... »

  Bu sitede yer alan eserler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu 14, 15, 16, 17 ve internet ortamında yayın yapma ile ilgili diğer maddeler kapsamında korunmaktadır. İnternet ortamında umuma arz tarihi; 17-11-2016, Eser Sahibi; Prof. Dr. Atilla Soykan, Doç. Dr. Psk. Çiğdem Soykan, Dr. Psk. Filiz Özekin Üncüer. Eser sahibinin yazılı izni olmadan bir kısmı veya tamamı çağaltılamaz, yayınlanamaz, eğitim ve benzeri amaçlarla ve diğer amaçlarla kullanılamaz. Mevzuat için http://www.telifhaklari.gov.tr/Genel-Sorular linkini inceleyebilirsiniz.