prof. dr. atilla soykan, doc. dr. cigdem soykan, dr. psk. filiz ozekin uncuer, bilişsel davranışçı terapi, hipnoterapi, martı psikoterapi

"Yapabilirsiniz çünkü yapabileceğinizi düşünüyorsunuz!"

Bilişsel-Davranışçı Hipnoterapi (Hipno-BDT) Sertifika Programı

  Hipno-BDT kursu, bir psikoterapi beceri-ustalık eğitimi kursudur. Temel amacı, katılımcıya; Hipnoterapi, Davranışçı Terapiler, Bilişsel Terapiler, Bilinçli-Farkındalık tekniklerini uygulama becerisinin kazandırılmasıdır.

  Kursiyer, yazılı metinleri okuyarak süpervizyon altında ikili pratik uygulamalar yapar ve her gün en az 2 beceri öğrenir. Becerinin hemen, aynı gün danışana uygulayabilecek şekilde öğrenilmesi eğitim hedefidir.

  Teorik eğitimlerde, hedeflenen beceriye yönelik teorik zemin ve uygulama sırasında önemli olabilecek pratik bilgiler, deneyimler aktarılır, örnek uygulamalar yapılır.

 • Hipnoterapi Modülü, İkili Pratik Uygulama

 • Hipnoterapi Modülü, Teorik Eğitim

 • Hipno-BDT Eğitiminin Temel Amacı Nedir?

  Kursun genel amacı hipnoterapi, davranışçı ve bilişsel terapilerde kullanılan temel tekniklerin ve bunları uygulama becerisinin katılımcıya öğretilmesidir. Bir çok hastalığın tedavisindeki etkinlikleri daha önceden ayrı ayrı gösterilmiş üç terapi yönteminin (hipnoterapi, bilişsel terapi, davranışçı terapi) birleştirilmesi ayrı kullanımlarına kıyasla terapi etkinliğini daha da artırmaktadır. Üç yöntemin birbirine eklenmesi sonucunda artan terapi etkinliğinde, standardize edilmiş ve tekrarlanabilir uygulamalara imkan sağlayan metinlerin kullanımı önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebepten ötürü, eğitimde standart yapıya sahip hazır metinler kullanılmakta ve katılımcının kendi başına ilgili tekniği kullanma deneyimi artana kadar, istediği tekniği metin üzerinden uygulayarak psikoterapi yapması hedeflenmektedir. Kursta teorik eğitimin yanı sıra, grup uygulamaları ve ikili pratik uygulamalar ile katılımcıların psikoterapi’yi deneyimleyerek öğrenmeleri de amaçlanmaktadır.

  Hipno-BDT Eğitim Modeli Neyi Hedefler?

  Bu psikoterapi beceri eğitimi İngiltere’de aldığımız eğitimi (“The UK College of Hypnosis and Hypnotherapy” ) kendi deneyimlerimizle harmanladığımız bir modele oturur.

  Psikoterapi modelimiz;

  - Tüm insanların amacının kendi potansiyelinin en üst düzeyine ulaşmak ve iyi hissetmek olduğunu,

  - Psikoterapilerin danışanın kötü hissettiği durumlarla başetme becerisini arttırmayı hedeflediğini,

  - Psikoterapistin, hangi teorik yaklaşımı benimsiyorsa benimsesin, bilgi dağarcığında ne kadar çok tekniğe hakimiyeti varsa, etkinliğinin o kadar çok artacağını,

  - Farklı davranış –tutum geliştirmenin değişim için ana gereklilik olduğunu, bu değişimin davranışçı terapilerle gerçekleştirilebileceğini, bilişsel yaklaşımları ve hipnoterapiyi ise davranışın değişmesini zorlaştıran zihinsel engelleri ele alan teknikler olduğunu, varsayar.

  Eğitim modelimiz;

  - Teorik bilginin okuyarak da öğrenilebileceğini varsayarak pratik eğitime öncelik verir,

  - Yüz-yüze eğitimde sorulara yanıt oluşturmaktan çok yeni sorular oluşturmaya çalışılır,

  - Kişinin kendi özelliklerine, bakış açısına, dünya görüşüne ve aldığı üniversite eğitimine uygun bir yaklaşım geliştirmesine destek olmayı ilke edinir.

  Hipno-BDT Kurs Yapısı

  Eğitim 3 modülden oluşmaktadır; “Hipnoterapi Modülü’nde”, hipnoz ve hipnoterapi konularındaki temel uygulamalara ve kavramlara odaklanılarak hipnoterapist olmak ve hipnoterapiyi bilişsel davranışçı tekniklerle iç içe uygulama için gereken becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu modülde birden fazla telkin ve indüksiyon yöntemi uygulamalar ile öğrenilmektedir. İkinci modül olan “Davranışçı Terapi Modülü” davranışçı terapi kavramlarını ve tekniklerini içermektedir. “Bilişsel Terapi Modülü” ise bilişsel yaklaşımları ve teknikleri içermektedir. Kısacası, kurs hipnoterapi ve bunun yanı sıra telkin, imajinasyon, relaksasyon yöntemleri ve farkındalık temelli yaklaşımların Bilişsel-Davranışçı Terapi’ye asimilatif entegrasyonunu kapsamaktadır. Figür’de görüldüğü üzere, Modül 2 ve Modül 3 hipnoterapinin bilişsel ve davranışsal yaklaşım ve tekniklere nasıl entegre edilebileceğini içermektedir.

  Kurs Tarihleri Nelerdir?

  Kurslar ilan edilen tarihlerde yapılacaktır. Eğitim sırasında ikili ve grup uygulamalarında kullanılacak yazılı metinler ve formlar basılı olarak verililir. Eğitime katılanlar www.hipno-bdt.com sitemizde üyelere özel kısma giriş hakkı kazanır ve teorik sunumların yazılı halini içeren kitapçıklara, kurs esnasında kullanılan metinlere ve kaynak e-kitaplara istedikleri zaman ulaşabilir.

  Hipno-BDT Eğitimine Kimler Katılabilir?

  Bu kursa üniversite eğitimi psikolojik, sosyal ve biyolojik müdahalele yapma hakkı veren kişiler katılabilir. Bu kurs bir meslek edinme kursu değil, ana mesleği yoluya kazanılan mesleki hakları geliştirme kursudur. Kursu bitirenlere verilen sertifika sözkonusu beceri eğitiminin alındığını belgeler. Resmi yada gayriresmi bir hak yada unvan sahibi yapmaz.

  Hipno-BDT Eğitimi Kurs Ücretleri ve Başvuru

  Eğitim Takvimi ve Başvuru için Tıklayın..

Bu sitede yer alan eserler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu 14, 15, 16, 17 ve internet ortamında yayın yapma ile ilgili diğer maddeler kapsamında korunmaktadır. İnternet ortamında umuma arz tarihi; 17-11-2016, Eser Sahibi; Prof. Dr. Atilla Soykan, Doç. Dr. Psk. Çiğdem Soykan, Dr. Psk. Filiz Özekin Üncüer. Eser sahibinin yazılı izni olmadan bir kısmı veya tamamı çağaltılamaz, yayınlanamaz, eğitim ve benzeri amaçlarla ve diğer amaçlarla kullanılamaz. Mevzuat için http://www.telifhaklari.gov.tr/Genel-Sorular linkini inceleyebilirsiniz.